GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ

Tüm taşımacılık hizmetlerini sağlayan Proline-Entegre Lojistik Sistemi aynı zamanda Gümrükleme ve tüm ulaştırma modları ile kullanılan gümrük aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Deneyimli uzmanlarımız tüm kargo gümrükleme işlemlerinde gerekli faaliyetleri yürütecektir. Yürütülen iş tüm dış ekonomik hareketlilik işlemleri ile ilgilidir:

ithalat;
ihracat;
diğer gümrük rejimleri.
Standart gümrük işlemleri paketi şunları içerir:

ihracat işlemlerinin planlanmasında;
ithalat işlemlerinin planlanmasında;
malların işlenmesi ve gümrüklemesinde;
malların gümrük antrepolarında ve geçici depolama antrepolarında yerleştirilmesinde;
gümrüklemeye ilişkin sertifikaların, lisansların ve diğer belgelerin alınmasında;
Uluslararası sözleşmeler yazılırken;
en uygun gümrük vergilerinin ve vergilerin hesaplanmasında;
Malların sınır ötesi taşımacılığında (ithalat, ihracat, transit) gerekli gümrükleme malların sahibi ve gümrük aracısı olarak devredilebilir. Gümrük kanunları genellikle rutin aracılık engelleri ve bilinmeyen denenmemiş nüanslarla ilgili yeni kanunlar ve düzenlemeler olduğundan gümrükleme işlerine güvenmek uzmanlara uygundur. Bu durumda malların ithalat ve ihracatı çok daha kolay ve verimli olmaktadır. Şirketimizin kurulan, gelişen ilişkileri ve müşterilerimiz tarafından tekrar tekrar kanıtlanan gümrükleme şemaları dış ticaret faaliyetlerinizi kazançlı ve hızlı “Dış ekonomik faaliyet” yapmanıza yardımcı olacaktır.

Malların uluslararası nakliyatını gerçekleştirirken müşterinin Proline-Entegre Lojistik Sistemi hizmetlerini tek kaynak olarak kullanması daha akılcı olacaktır. Ofislerin geniş kapsamlı ağı isteğinize bağlı olarak en uygun gümrükleme yerini seçmenize imkân verir. Bu alandaki uzun yıllara dayanan tecrübemiz gümrük belgelerinin tescil sürecini açıkça organize etmemizi, ekstra güvenlik ağır gerektiren noktaları belirlememizi, kilit sorunları belirlememizi ve bunları etkin olarak çözmenin yollarını bulmamızı, yani mallarınızın nakliyatında toplam süreyi kazandıran, gümrüklerde sevkiyatınızın öngörülmeyen tüm gecikmelerini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmamızı sağlamaktadır.

Gümrük aracısının hizmetlerinin yüksek kalitede ve profesyonel olarak yürütüleceğini, müşteri ile aracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen özel olarak derlenmiş sözleşmeyi garanti ederiz.

Çalışma süresince her müşterimize isteklerine ve ihtiyaçlarına göre, aynı zamanda gönderisinin özelliğine göre kişisel olarak yaklaşırız. Yüksek vasıflı uzmanlarımız tüm gümrükleme alanlarında müşterilerimizi isteklerini sunmaya ve korumaya hazırdır.

Bizimle işbirliğinin verimli olacağına eminiz.